info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:22
kontakt
KGL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 148 070,00 149 620,00
1,0%
-174 996,00
---
171 298,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 803,00 578,00
-88,0%
404,00
-30,1%
560,00
38,6%
Zysk (strata) brutto 5 867,00 -2 077,00
---
-623,00
---
-3 116,00
---
Zysk (strata) netto 4 921,00 -1 772,00
---
-1 002,00
---
-3 116,00
---
Amortyzacja 6 340,00 6 439,00
1,6%
6 648,00
3,2%
6 741,00
1,4%
Aktywa 402 927,00 408 290,00
1,3%
416 338,00
2,0%
426 941,00
2,5%
Kapitał własny 137 274,00 135 502,00
-1,3%
134 142,00
-1,0%
131 025,00
-2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,26 19,01
-1,3%
18,82
-1,0%
18,38
-2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 -0,25
---
-0,14
---
-0,44
---