info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 20:56
kontakt
BOWIM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 348 874,00 425 131,00
21,9%
600 337,00
41,2%
703 303,00
17,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 465,00 46 641,00
306,8%
94 691,00
103,0%
62 982,00
-33,5%
Zysk (strata) brutto 11 860,00 38 499,00
224,6%
91 545,00
137,8%
45 375,00
-50,4%
Zysk (strata) netto 10 647,00 30 644,00
187,8%
73 309,00
139,2%
32 529,00
-55,6%
Amortyzacja 672,00 783,00
16,5%
812,00
3,7%
828,00
2,0%
Aktywa 396 317,00 456 184,00
15,1%
602 256,00
32,0%
707 022,00
17,4%
Kapitał własny 131 087,00 160 783,00
22,7%
231 081,00
43,7%
262 662,00
13,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,72 8,24
22,7%
11,84
43,7%
13,46
13,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,55 1,57
187,5%
3,76
139,3%
1,67
-55,6%