info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.02, godz. 19:43
kontakt
FERRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 103 119,00 124 091,00
20,3%
114 875,00
-7,4%
116 662,00
1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 599,00 6 689,00
85,9%
5 972,00
-10,7%
8 813,00
47,6%
Zysk (strata) brutto 20 273,00 4 039,00
-80,1%
2 596,00
-35,7%
60 372,00
2 225,6%
Zysk (strata) netto 17 825,00 3 362,00
-81,1%
4 308,00
28,1%
59 410,00
1 279,1%
Amortyzacja 1 355,00 1 530,00
12,9%
1 582,00
3,4%
1 635,00
3,4%
Aktywa 424 209,00 463 289,00
9,2%
465 219,00
0,4%
497 430,00
6,9%
Kapitał własny 218 480,00 221 842,00
1,5%
194 074,00
-12,5%
253 484,00
30,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,28 10,44
1,5%
9,14
-12,5%
11,93
30,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,16
-81,2%
0,20
28,5%
2,80
1 277,8%