info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 11:40
kontakt
BETACOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 36 165,00 19 454,00
-46,2%
26 173,00
34,5%
35 589,00
36,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 536,00 -3 918,00
---
519,00
---
614,00
18,3%
Zysk (strata) brutto 555,00 -4 466,00
---
449,00
---
635,00
41,4%
Zysk (strata) netto 443,00 -3 632,00
---
692,00
---
477,00
-31,1%
Amortyzacja 446,00 436,00
-2,2%
424,00
-2,8%
406,00
-4,2%
Aktywa 49 497,00 39 150,00
-20,9%
34 978,00
-10,7%
52 482,00
50,0%
Kapitał własny 21 316,00 17 685,00
-17,0%
18 377,00
3,9%
18 854,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,55 8,76
-17,0%
9,10
3,9%
9,33
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 -1,80
---
0,34
---
0,24
-31,2%