info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.28, godz. 17:59
kontakt
BAHOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 532,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 259,00
Zysk (strata) brutto -1 409,00
Zysk (strata) netto -1 566,00
Amortyzacja 50,00
Aktywa 90 355,00
Kapitał własny -50 708,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,22
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04