info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.03, godz. 15:59
kontakt
MANYDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 114,00
---
108,00
-5,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -95,00 -35,00
---
-2 617,00
---
Zysk (strata) brutto -167,00 78,00
---
-2 583,00
---
Zysk (strata) netto -167,00 78,00
---
-2 616,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 673,00 2 457,00
265,1%
2 186,00
-11,0%
Kapitał własny 486,00 2 264,00
365,8%
-541,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,11
369,6%
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,12
---