info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 20:23
kontakt
MANYDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
114,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -120,00 -290,00
---
-95,00
---
-35,00
---
Zysk (strata) brutto -123,00 -215,00
---
-167,00
---
78,00
---
Zysk (strata) netto -123,00 -215,00
---
-167,00
---
78,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 140,00 1 199,00
756,4%
673,00
-43,9%
2 457,00
265,1%
Kapitał własny -334,00 653,00
---
486,00
-25,6%
2 264,00
365,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,09
---
0,02
-75,3%
0,11
369,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
-0,01
---
0,00
---