info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:20
kontakt
ATMGRUPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31 012,00 41 378,00
33,4%
24 691,00
-40,3%
30 710,00
24,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 238,00 8 293,00
-10,2%
-2 776,00
---
2 665,00
---
Zysk (strata) brutto 9 170,00 8 235,00
-10,2%
-2 691,00
---
2 647,00
---
Zysk (strata) netto 8 686,00 6 827,00
-21,4%
-3 393,00
---
2 116,00
---
Amortyzacja 1 694,00 3 360,00
98,3%
1 039,00
-69,1%
609,00
-41,4%
Aktywa 248 077,00 257 765,00
3,9%
249 502,00
-3,2%
256 639,00
2,9%
Kapitał własny 213 841,00 220 668,00
3,2%
217 275,00
-1,5%
219 391,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,54 2,62
3,2%
2,58
-1,6%
2,60
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,08
-21,4%
-0,04
---
0,02
---