info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.16, godz. 02:06
kontakt
LSISOFT
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 39 581,00 49 073,00
24,0%
53 874,00
9,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 795,00 4 253,00
136,9%
1 220,00
-71,3%
Zysk (strata) brutto 2 931,00 3 632,00
23,9%
1 974,00
-45,6%
Zysk (strata) netto 3 523,00 4 437,00
25,9%
3 465,00
-21,9%
Amortyzacja 4 217,00 3 920,00
-7,0%
5 087,00
29,8%
Aktywa 54 266,00 60 244,00
11,0%
63 443,00
5,3%
Kapitał własny 41 372,00 45 809,00
10,7%
49 274,00
7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,69 14,05
10,7%
15,11
7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,08 1,36
26,0%
1,06
-21,9%