info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.24, godz. 08:09
kontakt
BLACKPOIN
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50 637,00 49 301,00
-2,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 738,00 2 403,00
-12,2%
Zysk (strata) brutto 2 568,00 2 245,00
-12,6%
Zysk (strata) netto 2 110,00 1 894,00
-10,2%
Amortyzacja 1 564,00 1 626,00
4,0%
Aktywa 32 558,00 30 456,00
-6,5%
Kapitał własny 20 173,00 19 067,00
-5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,68 1,59
-5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,16
-10,2%