info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.14, godz. 16:05
kontakt
BLACKPOIN
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28 545,00 24 384,00
-14,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 636,00 855,00
-47,7%
Zysk (strata) brutto 1 511,00 826,00
-45,3%
Zysk (strata) netto 1 211,00 536,00
-55,7%
Amortyzacja 797,00 798,00
0,1%
Aktywa 34 561,00 31 877,00
-7,8%
Kapitał własny 21 384,00 19 603,00
-8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,78 1,63
-8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,04
-55,4%