info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 07:50
kontakt
BLACKPOIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 501,00 11 606,00
22,2%
12 018,00
3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 081,00 363,00
-66,4%
114,00
-68,6%
Zysk (strata) brutto 1 032,00 389,00
-62,3%
57,00
-85,3%
Zysk (strata) netto 930,00 288,00
-69,0%
7,00
-97,6%
Amortyzacja 646,00 669,00
3,6%
689,00
3,0%
Aktywa 25 637,00 24 472,00
-4,5%
15 289,00
-37,5%
Kapitał własny 21 154,00 18 597,00
-12,1%
10 167,00
-45,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,76 1,55
-12,1%
0,85
-45,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,02
-69,2%
0,00
-95,8%