info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 14:48
kontakt
BLACKPOIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 065,00 7 753,00
53,1%
5 465,00
-29,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 405,00 1 108,00
173,6%
51,00
-95,4%
Zysk (strata) brutto 407,00 1 103,00
171,0%
79,00
-92,8%
Zysk (strata) netto 307,00 886,00
188,6%
45,00
-94,9%
Amortyzacja 328,00 352,00
7,3%
337,00
-4,3%
Aktywa 25 557,00 22 648,00
-11,4%
23 365,00
3,2%
Kapitał własny 21 461,00 18 309,00
-14,7%
18 354,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,79 1,53
-14,7%
1,53
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,07
184,6%
0,00
-94,6%