info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 17:26
kontakt
EDISON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 616,00 1 576,00
-2,5%
1 629,00
3,4%
1 633,00
0,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 271,00 360,00
32,8%
403,00
11,9%
223,00
-44,7%
Zysk (strata) brutto 264,00 349,00
32,2%
392,00
12,3%
213,00
-45,7%
Zysk (strata) netto 208,00 316,00
51,9%
363,00
14,9%
193,00
-46,8%
Amortyzacja 130,00 115,00
-11,5%
115,00
0,0%
115,00
0,0%
Aktywa 4 457,00 4 852,00
8,9%
5 071,00
4,5%
5 291,00
4,3%
Kapitał własny 3 049,00 3 366,00
10,4%
3 728,00
10,8%
3 921,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,03 1,14
10,4%
1,26
10,8%
1,33
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,11
52,9%
0,12
15,0%
0,06
-47,2%