info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.20, godz. 10:10
kontakt
ALUMETAL
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 679 249,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 862,00
Zysk (strata) brutto 9 349,00
Zysk (strata) netto -2 205,00
Amortyzacja 10 282,00
Aktywa 1 312 235,00
Kapitał własny 662 506,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 42,38
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14