info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 16:55
kontakt
PKPCARGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 761 200,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -67 000,00
Zysk (strata) brutto -61 700,00
Zysk (strata) netto -48 900,00
Amortyzacja 140 700,00
Aktywa 6 655 300,00
Kapitał własny 2 877 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 64,25
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,09