info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:31
kontakt
SONEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 422,00 27 971,00
2,0%
33 040,00
18,1%
32 787,00
-0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 579,00 3 453,00
33,9%
3 299,00
-4,5%
3 303,00
0,1%
Zysk (strata) brutto 2 419,00 3 665,00
51,5%
3 198,00
-12,7%
3 440,00
7,6%
Zysk (strata) netto 2 137,00 3 102,00
45,2%
4 564,00
47,1%
3 079,00
-32,5%
Amortyzacja 1 897,00 1 833,00
-3,4%
1 824,00
-0,5%
2 076,00
13,8%
Aktywa 124 834,00 115 259,00
-7,7%
119 013,00
3,3%
125 231,00
5,2%
Kapitał własny 83 456,00 86 558,00
3,7%
91 122,00
5,3%
94 201,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,96 6,18
3,7%
6,51
5,3%
6,73
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,22
45,1%
0,33
46,8%
0,22
-32,5%