info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 22:53
kontakt
DGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 702,00 2 413,00
41,8%
1 902,00
-21,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -22,00 209,00
---
75,00
-64,1%
Zysk (strata) brutto 1 448,00 1 255,00
-13,3%
-1 111,00
---
Zysk (strata) netto 1 173,00 906,00
-22,8%
-905,00
---
Amortyzacja 28,00 23,00
-17,9%
19,00
-17,4%
Aktywa 25 634,00 31 413,00
22,5%
30 373,00
-3,3%
Kapitał własny 16 021,00 16 927,00
5,7%
16 022,00
-5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,17 14,98
5,7%
14,18
-5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,04 0,80
-22,7%
-0,80
---