info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 08:26
kontakt
QUANTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 303,00 274,00
-9,6%
302,00
10,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 450,00 -27,00
---
26,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -81,00
---
22,00
---
Zysk (strata) netto 17,00 -90,00
---
22,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 856,00 14 765,00
-0,6%
14 794,00
0,2%
Kapitał własny 14 774,00 14 684,00
-0,6%
10 611,00
-27,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,24 10,76
-4,2%
7,77
-27,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,07
---
0,02
---