info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 05:21
kontakt
QUANTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 305,00 254,00
-16,7%
303,00
19,3%
274,00
-9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 91,00 -11,00
---
-1 450,00
---
-27,00
---
Zysk (strata) brutto 68,00 4 003,00
5 786,8%
0,00
---
-81,00
---
Zysk (strata) netto 68,00 4 003,00
5 786,8%
17,00
-99,6%
-90,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 13 218,00 13 064,00
-1,2%
14 856,00
13,7%
14 765,00
-0,6%
Kapitał własny 9 004,00 13 007,00
44,5%
14 774,00
13,6%
14 684,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,85 9,89
44,5%
11,24
13,6%
10,76
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 3,04
5 753,8%
0,01
-99,6%
-0,07
---