info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.28, godz. 06:39
kontakt
PEP
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 811 346,00 3 999 053,00
120,8%
7 089 231,00
77,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 165 490,00 233 908,00
41,3%
237 607,00
1,6%
Zysk (strata) brutto 126 332,00 420 052,00
232,5%
200 269,00
-52,3%
Zysk (strata) netto 110 551,00 337 376,00
205,2%
159 918,00
-52,6%
Amortyzacja 96 344,00 93 272,00
-3,2%
116 417,00
24,8%
Aktywa 3 018 449,00 5 607 181,00
85,8%
6 247 334,00
11,4%
Kapitał własny 1 417 468,00 1 857 092,00
31,0%
3 083 035,00
66,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,19 40,87
31,0%
46,15
12,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,43 7,42
205,1%
2,39
-67,8%