info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 07:59
kontakt
PEP
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 239,00 25 264,00
24,8%
35 584,00
40,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14 551,00 -34 899,00
---
-32 826,00
---
Zysk (strata) brutto 49 642,00 281 699,00
467,5%
130 364,00
-53,7%
Zysk (strata) netto 56 102,00 241 084,00
329,7%
120 323,00
-50,1%
Amortyzacja 1 989,00 2 433,00
22,3%
4 278,00
75,8%
Aktywa 1 205 847,00 1 702 053,00
41,1%
2 592 888,00
52,3%
Kapitał własny 1 173 782,00 1 414 866,00
20,5%
2 535 852,00
79,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,83 31,14
20,5%
37,96
21,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,24 5,30
329,6%
1,80
-66,1%