info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.28, godz. 06:56
kontakt
PEP
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 821 998,00 1 212 264,00
47,5%
3 812 910,00
214,5%
2 838 050,00
-25,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 97 570,00 141 261,00
44,8%
159 918,00
13,2%
231 597,00
44,8%
Zysk (strata) brutto 77 608,00 347 921,00
348,3%
138 837,00
-60,1%
209 313,00
50,8%
Zysk (strata) netto 64 490,00 279 998,00
334,2%
110 785,00
-60,4%
167 287,00
51,0%
Amortyzacja 49 945,00 45 759,00
-8,4%
51 174,00
11,8%
77 154,00
50,8%
Aktywa 2 600 079,00 4 351 586,00
67,4%
7 791 156,00
79,0%
5 798 245,00
-25,6%
Kapitał własny 1 355 281,00 1 720 103,00
26,9%
3 076 614,00
78,9%
3 191 579,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,82 37,85
26,9%
46,06
21,7%
47,78
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,42 6,16
334,2%
1,66
-73,1%
2,50
51,0%