info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.01, godz. 06:16
kontakt
PEP
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 736,00 9 644,00
24,7%
12 022,00
24,7%
20 683,00
72,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 219,00 -8 693,00
---
-19 167,00
---
-25 446,00
---
Zysk (strata) brutto 14 012,00 241 692,00
1 624,9%
39 137,00
-83,8%
116 941,00
198,8%
Zysk (strata) netto 14 974,00 198 847,00
1 227,9%
40 522,00
-79,6%
116 514,00
187,5%
Amortyzacja 953,00 1 173,00
23,1%
1 516,00
29,2%
3 114,00
105,4%
Aktywa 1 158 093,00 1 400 651,00
20,9%
2 486 020,00
77,5%
2 686 908,00
8,1%
Kapitał własny 1 132 654,00 1 372 630,00
21,2%
2 456 064,00
78,9%
2 652 366,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,92 30,20
21,2%
36,77
21,7%
39,70
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33 4,38
1 226,1%
0,61
-86,1%
1,74
187,3%