info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 13:52
kontakt
SFKPOLKAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 457,00 2 402,00
-2,2%
4 025,00
67,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 101,00 -307,00
---
-24,00
---
Zysk (strata) brutto 97,00 -839,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) netto 97,00 -839,00
---
-2,00
---
Amortyzacja 376,00 288,00
-23,4%
332,00
15,3%
Aktywa 26 920,00 26 147,00
-2,9%
25 264,00
-3,4%
Kapitał własny -13 998,00 -17 297,00
---
-16 955,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,99 -2,46
---
-2,41
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,12
---
0,00
---