info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 12:56
kontakt
INDYGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 97,00 -2,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 91,00 -5,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto 91,00 -5,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 227,00 14 634,00
2,9%
14 227,00
-2,8%
Kapitał własny 12 385,00 12 381,00
-0,0%
12 385,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75 0,75
0,0%
0,75
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
0,00
---