info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 12:42
kontakt
INTERBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 291,00 282,00
-3,1%
1 683,00
496,8%
3 728,00
121,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -574,00 1 433,00
---
-1 735,00
---
2 156,00
---
Zysk (strata) brutto -866,00 1 356,00
---
-1 815,00
---
2 105,00
---
Zysk (strata) netto -809,00 1 353,00
---
-1 570,00
---
2 142,00
---
Amortyzacja 143,00 4,00
-97,2%
6,00
50,0%
6,00
0,0%
Aktywa 52 832,00 50 717,00
-4,0%
49 065,00
-3,3%
44 669,00
-9,0%
Kapitał własny -9 374,00 -8 021,00
---
-9 591,00
---
-7 449,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,34 -1,14
---
-1,37
---
-1,06
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,19
---
-0,22
---
0,30
---