info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.16, godz. 21:19
kontakt
PREFABET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 578,00 381,00
-34,1%
359,00
-5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 834,00 -239,00
---
-252,00
---
Zysk (strata) brutto -1 834,00 -240,00
---
-252,00
---
Zysk (strata) netto -1 834,00 -240,00
---
-252,00
---
Amortyzacja 0,00 337,00
---
0,00
---
Aktywa 8 938,00 4 082,00
-54,3%
7 168,00
75,6%
Kapitał własny -23 192,00 -27 243,00
---
-24 252,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -26,46 -31,08
---
-27,66
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,09 -0,27
---
-0,29
---