info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 15:04
kontakt
KLON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 485,00 7 325,00
13,0%
7 497,00
2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 520,00 160,00
-69,2%
410,00
156,2%
Zysk (strata) brutto 299,00 89,00
-70,2%
289,00
224,7%
Zysk (strata) netto 16,00 78,00
387,5%
261,00
234,6%
Amortyzacja 1 354,00 492,00
-63,7%
485,00
-1,4%
Aktywa 20 350,00 19 843,00
-2,5%
19 672,00
-0,9%
Kapitał własny 7 889,00 7 967,00
1,0%
8 228,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,34
0,9%
0,35
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
200,0%
0,01
266,7%