info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.15, godz. 18:31
kontakt
SNTVERSE
Roczne nieskonsolidowane
 2022-12-312022-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50 383,00 50 384,00
0,0%
50 384,00
0,0%
58 607,00
16,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 842,00 9 842,00
0,0%
9 842,00
0,0%
8 647,00
-12,1%
Zysk (strata) brutto 8 346,00 8 346,00
0,0%
8 346,00
0,0%
6 569,00
-21,3%
Zysk (strata) netto 6 081,00 6 081,00
0,0%
6 081,00
0,0%
4 758,00
-21,8%
Amortyzacja 6 220,00 6 220,00
0,0%
6 220,00
0,0%
6 630,00
6,6%
Aktywa 163 099,00 163 099,00
0,0%
163 099,00
0,0%
265 903,00
63,0%
Kapitał własny 105 560,00 105 560,00
0,0%
105 560,00
0,0%
112 639,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,50 1,50
0,0%
1,50
0,0%
1,60
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,09
0,0%
0,09
0,0%
0,07
-21,8%