info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 22:13
kontakt
BIOMEDLUB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 548,00 14 591,00
122,8%
8 624,00
-40,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -389,00 4 263,00
---
-493,00
---
Zysk (strata) brutto -614,00 3 951,00
---
-717,00
---
Zysk (strata) netto -577,00 3 055,00
---
-758,00
---
Amortyzacja 1 631,00 1 837,00
12,6%
1 607,00
-12,5%
Aktywa 103 754,00 116 826,00
12,6%
121 719,00
4,2%
Kapitał własny 58 738,00 74 552,00
26,9%
73 794,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,92 1,14
24,4%
1,13
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,05
---
-0,01
---