info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.21, godz. 11:21
kontakt
RAWLPLUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 145 778,00 164 250,00
12,7%
164 250,00
0,0%
157 052,00
-4,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 807,00 11 134,00
13,5%
11 134,00
0,0%
9 512,00
-14,6%
Zysk (strata) brutto 15 461,00 13 920,00
-10,0%
13 920,00
0,0%
6 251,00
-55,1%
Zysk (strata) netto 11 846,00 10 134,00
-14,5%
10 134,00
0,0%
5 105,00
-49,6%
Amortyzacja 3 145,00 3 202,00
1,8%
3 202,00
0,0%
3 519,00
9,9%
Aktywa 903 905,00 966 732,00
7,0%
966 732,00
0,0%
985 982,00
2,0%
Kapitał własny 403 500,00 394 998,00
-2,1%
394 998,00
0,0%
400 104,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,39 12,13
-2,1%
12,13
0,0%
12,29
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,31
-14,6%
0,31
0,0%
0,16
-49,5%