info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.05, godz. 08:00
kontakt
SECOGROUP
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 121 524,00 133 544,00
9,9%
144 425,00
8,1%
144 425,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 139,00 4 939,00
-51,3%
8 354,00
69,1%
8 354,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 9 959,00 3 920,00
-60,6%
7 648,00
95,1%
7 648,00
0,0%
Zysk (strata) netto 7 550,00 3 182,00
-57,9%
6 543,00
105,6%
6 543,00
0,0%
Amortyzacja 3 890,00 3 743,00
-3,8%
3 900,00
4,2%
3 900,00
0,0%
Aktywa 352 367,00 311 459,00
-11,6%
374 954,00
20,4%
374 954,00
0,0%
Kapitał własny 197 683,00 184 011,00
-6,9%
183 023,00
-0,5%
183 023,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,21 17,88
-6,9%
17,79
-0,5%
17,79
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,31
-57,9%
0,64
105,8%
0,64
0,0%