info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.19, godz. 12:40
kontakt
SECOGROUP
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 133 544,00 144 425,00
8,1%
144 425,00
0,0%
140 804,00
-2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 939,00 8 354,00
69,1%
8 354,00
0,0%
6 657,00
-20,3%
Zysk (strata) brutto 3 920,00 7 648,00
95,1%
7 648,00
0,0%
10 934,00
43,0%
Zysk (strata) netto 3 182,00 6 543,00
105,6%
6 543,00
0,0%
9 089,00
38,9%
Amortyzacja 3 743,00 3 900,00
4,2%
3 900,00
0,0%
4 338,00
11,2%
Aktywa 311 459,00 374 954,00
20,4%
374 954,00
0,0%
392 015,00
4,6%
Kapitał własny 184 011,00 183 023,00
-0,5%
183 023,00
0,0%
195 553,00
6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,88 17,79
-0,5%
17,79
0,0%
19,01
6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,64
105,8%
0,64
0,0%
0,88
38,8%