info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.03, godz. 22:45
kontakt
SECOGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 72 651,00 68 153,00
-6,2%
72 506,00
6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 384,00 1 273,00
-76,4%
3 717,00
192,0%
Zysk (strata) brutto 3 804,00 7 130,00
87,4%
6 017,00
-15,6%
Zysk (strata) netto 2 864,00 6 225,00
117,4%
5 297,00
-14,9%
Amortyzacja 2 156,00 2 182,00
1,2%
2 198,00
0,7%
Aktywa 392 953,00 392 015,00
-0,2%
402 118,00
2,6%
Kapitał własny 196 784,00 195 553,00
-0,6%
199 894,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,13 19,01
-0,6%
19,99
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,60
117,6%
0,53
-12,4%