info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.05, godz. 18:46
kontakt
LIBET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 342,00 30 342,00
0,0%
80 340 614,00
264 683,5%
42 806,00
-99,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 615,00 -6 615,00
---
9 498 290,00
---
5 615,00
-99,9%
Zysk (strata) brutto -8 706,00 -8 706,00
---
24 697 419,00
---
4 115,00
-100,0%
Zysk (strata) netto -8 706,00 -8 706,00
---
23 414 536,00
---
4 115,00
-100,0%
Amortyzacja 2 458,00 2 458,00
0,0%
5 545 276,00
225 501,1%
2 215,00
-100,0%
Aktywa 229 686,00 229 686,00
0,0%
242 722 335,00
105 575,7%
202 781,00
-99,9%
Kapitał własny 56 594,00 56 594,00
0,0%
88 706 016,00
156 641,0%
92 821,00
-99,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,13 1,13
0,0%
1 774,12
156 624,4%
1,86
-99,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,17
---
468,29
---
0,08
-100,0%