info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.30, godz. 16:01
kontakt
ZREMB
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 361,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 007,00
Zysk (strata) brutto 2 304,00
Zysk (strata) netto 2 210,00
Amortyzacja 361,00
Aktywa 26 478,00
Kapitał własny 2 447,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18