info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.23, godz. 08:32
kontakt
CCS
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 86 034,00 106 050,00
23,3%
57 613,00
-45,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 987,00 6 014,00
101,3%
-1 172,00
---
Zysk (strata) brutto 2 897,00 5 724,00
97,6%
-1 683,00
---
Zysk (strata) netto 2 511,00 4 584,00
82,6%
-1 840,00
---
Amortyzacja 625,00 616,00
-1,4%
667,00
8,3%
Aktywa 35 356,00 39 870,00
12,8%
27 260,00
-31,6%
Kapitał własny 12 285,00 15 043,00
22,5%
10 202,00
-32,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,95
22,5%
0,64
-32,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,29
82,3%
-0,12
---