info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 16:36
kontakt
OTMUCHOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 647,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 041,00
Zysk (strata) brutto -1 637,00
Zysk (strata) netto -1 499,00
Amortyzacja 2 596,00
Aktywa 163 549,00
Kapitał własny 99 344,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,90
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06