info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.03, godz. 15:31
kontakt
DECORA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 149 651,00 140 261,00
-6,3%
143 090,00
2,0%
433 002,00
202,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 260,00 17 003,00
-6,9%
24 919,00
46,6%
60 182,00
141,5%
Zysk (strata) brutto 23 318,00 22 866,00
-1,9%
24 504,00
7,2%
70 689,00
188,5%
Zysk (strata) netto 19 560,00 19 496,00
-0,3%
19 837,00
1,7%
58 893,00
196,9%
Amortyzacja 3 922,00 4 062,00
3,6%
4 228,00
4,1%
12 212,00
188,8%
Aktywa 445 352,00 423 969,00
-4,8%
416 884,00
-1,7%
416 884,00
0,0%
Kapitał własny 245 918,00 244 204,00
-0,7%
263 751,00
8,0%
263 751,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,32 23,15
-0,7%
25,01
8,0%
25,01
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,86 1,85
-0,4%
1,88
1,8%
1,88
0,0%