info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 06:48
kontakt
URSUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 590,00 0,00
---
7 998,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 067,00 0,00
---
-1 986,00
---
Zysk (strata) brutto -10 885,00 0,00
---
674,00
---
Zysk (strata) netto -10 885,00 0,00
---
674,00
---
Amortyzacja 1 534,00 0,00
---
1 155,00
---
Aktywa 142 062,00 137 613,00
-3,1%
139 556,00
1,4%
Kapitał własny -225 799,00 -235 471,00
---
-234 797,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,50 -3,64
---
-3,64
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 0,00
---
0,01
---