info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.07, godz. 17:23
kontakt
ELEKTROTI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42 122,00 62 302,00
47,9%
34 114,00
-45,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 478,00 2 086,00
-40,0%
-3 938,00
---
Zysk (strata) brutto 3 366,00 -395,00
---
-4 169,00
---
Zysk (strata) netto 2 668,00 -60,00
---
-4 549,00
---
Amortyzacja 888,00 907,00
2,1%
864,00
-4,7%
Aktywa 124 126,00 142 157,00
14,5%
107 154,00
-24,6%
Kapitał własny 68 522,00 68 529,00
0,0%
63 979,00
-6,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,86 6,86
0,0%
6,41
-6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 -0,01
---
-0,46
---