info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 16:41
kontakt
MANGATA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 870,00 3 488,00
21,5%
3 517,00
0,8%
3 493,00
-0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 679,00 1 115,00
64,2%
976,00
-12,5%
1 173,00
20,2%
Zysk (strata) brutto 740,00 1 243,00
68,0%
41 064,00
3 203,6%
-865,00
---
Zysk (strata) netto 542,00 1 038,00
91,5%
40 654,00
3 816,6%
-1 043,00
---
Amortyzacja 327,00 222,00
-32,1%
345,00
55,4%
293,00
-15,1%
Aktywa 400 715,00 400 125,00
-0,1%
414 105,00
3,5%
400 414,00
-3,3%
Kapitał własny 357 029,00 358 067,00
0,3%
366 672,00
2,4%
365 629,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 53,47 53,63
0,3%
54,92
2,4%
54,76
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,16
91,4%
6,09
3 828,4%
-0,16
---