info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:52
kontakt
MANGATA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 667,00 2 755,00
3,3%
2 870,00
4,2%
3 488,00
21,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 497,00 909,00
82,9%
679,00
-25,3%
1 115,00
64,2%
Zysk (strata) brutto 35 672,00 954,00
-97,3%
740,00
-22,4%
1 243,00
68,0%
Zysk (strata) netto 35 494,00 743,00
-97,9%
542,00
-27,1%
1 038,00
91,5%
Amortyzacja 220,00 222,00
0,9%
327,00
47,3%
222,00
-32,1%
Aktywa 384 387,00 391 254,00
1,8%
400 715,00
2,4%
400 125,00
-0,1%
Kapitał własny 355 730,00 356 474,00
0,2%
357 029,00
0,2%
358 067,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 53,28 53,39
0,2%
53,47
0,2%
53,63
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,32 0,11
-97,9%
0,08
-27,0%
0,16
91,4%