info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 10:30
kontakt
MERCOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 76 048,00 74 822,00
-1,6%
78 623,00
5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 120,00 4 537,00
-36,3%
4 421,00
-2,6%
Zysk (strata) brutto 12 096,00 5 914,00
-51,1%
4 418,00
-25,3%
Zysk (strata) netto 10 715,00 4 865,00
-54,6%
3 325,00
-31,7%
Amortyzacja 2 009,00 2 209,00
10,0%
1 860,00
-15,8%
Aktywa 286 458,00 297 364,00
3,8%
314 523,00
5,8%
Kapitał własny 137 779,00 142 585,00
3,5%
145 679,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,80 9,11
3,5%
9,30
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,31
-54,5%
0,21
-31,8%