info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.06, godz. 21:32
kontakt
GOBARTO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 432 942,00 451 326,00
4,2%
581 812,00
28,9%
615 509,00
5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 848,00 5 026,00
-71,8%
4 832,00
-3,9%
6 262,00
29,6%
Zysk (strata) brutto 16 000,00 9 190,00
-42,6%
6 108,00
-33,5%
4 336,00
-29,0%
Zysk (strata) netto 15 156,00 8 511,00
-43,8%
6 265,00
-26,4%
3 983,00
-36,4%
Amortyzacja 5 922,00 5 951,00
0,5%
6 110,00
2,7%
6 201,00
1,5%
Aktywa 622 846,00 670 657,00
7,7%
673 310,00
0,4%
700 805,00
4,1%
Kapitał własny 297 513,00 306 969,00
3,2%
311 675,00
1,5%
314 954,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,70 11,04
3,2%
11,21
1,5%
11,33
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,31
-43,9%
0,22
-26,5%
0,14
-36,4%