info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 03:04
kontakt
DOMDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 232 169,00 123 464,00
-46,8%
258 942,00
109,7%
591 336,00
128,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40 879,00 14 277,00
-65,1%
24 600,00
72,3%
142 207,00
478,1%
Zysk (strata) brutto 152 338,00 13 358,00
-91,2%
24 605,00
84,2%
142 731,00
480,1%
Zysk (strata) netto 144 302,00 10 706,00
-92,6%
18 811,00
75,7%
114 667,00
509,6%
Amortyzacja 2 621,00 2 541,00
-3,1%
2 557,00
0,6%
2 777,00
8,6%
Aktywa 2 706 519,00 3 017 296,00
11,5%
3 034 367,00
0,6%
2 936 469,00
-3,2%
Kapitał własny 1 187 403,00 1 201 157,00
1,2%
1 225 418,00
2,0%
1 354 317,00
10,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 46,75 47,29
1,2%
48,25
2,0%
53,01
9,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,68 0,42
-92,6%
0,74
75,6%
4,49
505,7%