info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 02:19
kontakt
TRAKCJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 177 357,00 225 686,00
27,2%
249 725,00
10,7%
153 789,00
-38,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20 371,00 8 435,00
---
17 813,00
111,2%
-20 366,00
---
Zysk (strata) brutto -21 823,00 1 299,00
---
36 751,00
2 729,2%
-36 872,00
---
Zysk (strata) netto -19 734,00 -1 381,00
---
31 644,00
---
-35 311,00
---
Amortyzacja 5 272,00 4 796,00
-9,0%
4 638,00
-3,3%
4 575,00
-1,4%
Aktywa 1 100 105,00 1 130 173,00
2,7%
1 053 863,00
-6,8%
1 012 864,00
-3,9%
Kapitał własny 253 236,00 251 856,00
-0,5%
283 734,00
12,7%
248 429,00
-12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,93 2,91
-0,5%
3,28
12,7%
2,87
-12,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,23 -0,02
---
0,37
---
-0,41
---