info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 02:13
kontakt
PBG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -35 134,00 -62 915,00
---
-65 610,00
---
-99 246,00
---
Amortyzacja 30,00 1,00
-96,7%
2,00
100,0%
0,00
---
Aktywa 113 851,00 92 624,00
-18,6%
80 731,00
-12,8%
93 520,00
15,8%
Kapitał własny -5 150 848,00 -5 213 763,00
---
-5 279 373,00
---
-5 378 619,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,29 -6,37
---
-6,45
---
-6,57
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,08
---
-0,08
---
-0,12
---