info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.05, godz. 22:12
kontakt
PBG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -99 246,00 -99 246,00
---
-31 319,00
---
-96 705,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
3,00
---
1,00
-66,7%
Aktywa 93 520,00 93 520,00
0,0%
87 765,00
-6,2%
81 473,00
-7,2%
Kapitał własny -5 279 373,00 -5 378 619,00
---
-5 409 938,00
---
-5 506 643,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,45 -6,45
---
-6,61
---
-6,73
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,12
---
-0,04
---
-0,12
---