info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 20:47
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 587,00 450,00
-87,5%
300,00
-33,3%
495,00
65,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 591,00 127,00
-78,5%
557,00
338,6%
123,00
-77,9%
Zysk (strata) brutto 2 842,00 74,00
-97,4%
504,00
581,1%
113,00
-77,6%
Zysk (strata) netto 2 842,00 74,00
-97,4%
504,00
581,1%
113,00
-77,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 78 516,00 77 564,00
-1,2%
76 746,00
-1,1%
77 469,00
0,9%
Kapitał własny 70 071,00 70 146,00
0,1%
70 650,00
0,7%
70 748,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,80
0,1%
0,80
0,8%
0,80
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-96,9%
0,01
500,0%
0,00
-83,3%