info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 09:37
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 495,00 2 905,00
486,9%
601,00
-79,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 123,00 1 451,00
1 079,7%
266,00
-81,7%
Zysk (strata) brutto 113,00 -612,00
---
231,00
---
Zysk (strata) netto 113,00 -631,00
---
231,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 77 469,00 76 463,00
-1,3%
76 441,00
-0,0%
Kapitał własny 70 748,00 70 131,00
-0,9%
70 361,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,80
-0,9%
0,80
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
0,00
---