info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.22, godz. 15:46
kontakt
COMP
Roczne skonsolidowane
 2022-12-312022-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 750 429,00 750 555,00
0,0%
750 555,00
0,0%
997 503,00
32,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 545,00 27 247,00
-13,6%
27 247,00
0,0%
66 058,00
142,4%
Zysk (strata) brutto 13 626,00 8 763,00
-35,7%
8 763,00
0,0%
43 535,00
396,8%
Zysk (strata) netto -361,00 -361,00
---
-361,00
---
-44 462,00
---
Amortyzacja 44 537,00 46 830,00
5,1%
46 830,00
0,0%
44 386,00
-5,2%
Aktywa 1 042 748,00 1 042 748,00
0,0%
1 042 748,00
0,0%
918 497,00
-11,9%
Kapitał własny 513 946,00 513 946,00
0,0%
513 946,00
0,0%
453 695,00
-11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 91,60 91,60
0,0%
91,60
0,0%
83,20
-9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,06
---
-0,06
---
-8,15
---