info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.05, godz. 00:01
kontakt
COMP
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 730 548,00 720 613,00
-1,4%
720 877,00
0,0%
820 921,00
13,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54 152,00 35 482,00
-34,5%
33 750,00
-4,9%
63 382,00
87,8%
Zysk (strata) brutto 39 010,00 28 207,00
-27,7%
26 475,00
-6,1%
49 213,00
85,9%
Zysk (strata) netto 18 585,00 15 216,00
-18,1%
15 216,00
0,0%
35 978,00
136,4%
Amortyzacja 38 566,00 42 701,00
10,7%
43 492,00
1,9%
46 709,00
7,4%
Aktywa 1 043 006,00 996 024,00
-4,5%
996 024,00
0,0%
953 541,00
-4,3%
Kapitał własny 496 549,00 511 796,00
3,1%
511 796,00
0,0%
534 552,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 83,90 86,48
3,1%
86,48
0,0%
90,32
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,14 2,57
-18,1%
2,57
0,0%
6,08
136,4%