info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 06:56
kontakt
COMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 107 086,00 134 082,00
25,2%
76 113,00
-43,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 410,00 1 326,00
-88,4%
3 411,00
157,2%
Zysk (strata) brutto 10 777,00 524,00
-95,1%
5 956,00
1 036,6%
Zysk (strata) netto 8 109,00 485,00
-94,0%
5 230,00
978,4%
Amortyzacja 4 816,00 4 656,00
-3,3%
4 585,00
-1,5%
Aktywa 705 981,00 728 622,00
3,2%
715 364,00
-1,8%
Kapitał własny 502 483,00 502 968,00
0,1%
508 198,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 84,90 84,99
0,1%
85,87
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,37 0,08
-94,0%
0,88
978,0%