info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.20, godz. 12:48
kontakt
ORZBIALY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 148 656,00 158 908,00
6,9%
154 257,00
-2,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 205,00 19 438,00
1,2%
17 606,00
-9,4%
Zysk (strata) brutto 19 166,00 19 490,00
1,7%
17 613,00
-9,6%
Zysk (strata) netto 15 443,00 15 584,00
0,9%
14 239,00
-8,6%
Amortyzacja 2 147,00 2 211,00
3,0%
2 313,00
4,6%
Aktywa 412 133,00 415 264,00
0,8%
445 923,00
7,4%
Kapitał własny 316 975,00 326 180,00
2,9%
351 814,00
7,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,04 19,59
2,9%
21,13
7,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,93 0,94
1,0%
0,86
-8,7%