info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.03, godz. 18:17
kontakt
ORZBIALY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 206 407,00 225 620,00
9,3%
225 620,00
0,0%
227 936,00
1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 37 861,00 24 754,00
-34,6%
24 754,00
0,0%
30 484,00
23,1%
Zysk (strata) brutto 38 483,00 22 854,00
-40,6%
22 854,00
0,0%
31 972,00
39,9%
Zysk (strata) netto 31 428,00 14 437,00
-54,1%
14 437,00
0,0%
26 158,00
81,2%
Amortyzacja 2 238,00 2 315,00
3,4%
2 315,00
0,0%
2 355,00
1,7%
Aktywa 517 587,00 546 914,00
5,7%
546 914,00
0,0%
564 439,00
3,2%
Kapitał własny 396 863,00 431 953,00
8,8%
431 953,00
0,0%
441 461,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,84 25,94
8,8%
25,94
0,0%
26,51
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,89 0,87
-54,1%
0,87
0,0%
1,57
81,2%